• Sản phẩm mới
 • Dầu máy nén lạnh
  Dầu nén lạnh BP ENERGOL LPT 68
   

  Dầu Bp Energol LPT 68

  Mô tả: Dầu máy nén lạnh
  Energol LPT là dầu máy nén lạnh gốc nap-ta-lin chất lượng cao, nhiệt độ ngưng chảy thấp đã được tinh chế qua quá trình xử lý bằng dung môi.
  BP Energol LPT được dùng để bôi trơn các máy nén dùng các chất làm lạnh thông thường, trong đó chất làm lạnh và chất bôi trơn trộn lẫn với nhau.
  BP Energol PLT phù hợp với tiêu chuẩn BS 2626 và được chấp nhận dùng cho các ma1yn nén khí amoniac của Sulzer Bros (Thụy Sĩ)
  BP Energol LPT được tinh chế đặc biệt để nhiệt độ kết tủa rất thấp. Dầu này đáp ứng được các yêu cầu của các máy nén Carrier (Mỹ).

   

  Energol LPT

  Phương pháp thử

  Đơn vị

  Energol LPT 46

  Energol LPT 68

  Energol LPT-F 32

  Energol LPT-F 46

  Khối lượng riêng ở 150C

  ASTM 1298

  Kg/l

  0,896

  0,902

  0,917

  0,925

  Điểm chớp cháy cốc hở

  ASTM D92

  0C

  176

  183

  171

  182

  Độ nhớt động học ở 400C

  ASTM D445

  cSt

  45

  68

  29

  54

  Độ nhớt động học ở 1000C

  ASTM D445

  cSt

  6,0

  7,4

  4,3

  5,8

  Chỉ số độ nhớt

  ASTM D2270

  -

  63

  57

  -

  -

  Điểm rót chảy

  ASTM D97

  0C

  -36

  -33

  -42

  -39

  Trị số trung hòa

  ASTM D664

  mgKOH/g

  0,05

  0,05

  < 0,05

  < 0,05

  Nhiệt độ kết tủa

   

  0C

  -45

  -42

  < -50

  < -45

  Các tin khác