• Sản phẩm mới
 • Dầu công nghiệp khác
  Dầu tôi Castrol Iloquench 32
   

  Dầu Castrol lloquench 32

  Mô tả: Dầu tôi kim loại cao cấp

  Castrol Iloquench 32 là dầu tôi luyện phù hợp với tốc độ làm nguội gia tốc, có tính kháng ô-xy hóa và ổn định nhiệt cao.
  Castrol Iloquench 32 phù hợp cho các tôi luyện bu-lông, đai ốc, vòng bi, thép lò xo.
  Nhiệt độ hoạt động từ 200C đến 900C.

   

  Iloquench 32

  Phương pháp thử

  Đơn vị

  Trị số tiêu biểu

  Khối lượng riêng ở 300C

  ASTM D4052

  Kg/l

  0,866

  Độ nhớt động học ở 400C

  ASTM D445

  cSt

  27,91

  Độ nhớt động học ở 1000C

  ASTM D445

  cSt

  4,91

  Điểm chớp cháy cốc kín

  IP 34

  0C

  206