• Sản phẩm mới
 • Dầu công nghiệp khác
  Dầu truyền nhiệt BP Transcal N
   

  Dầu truyền nhiệt - Dầu truyền nhiệt BP Transcal N

  Dầu truyền nhiệt cao cấp

  Dầu BP Transcal N là loại dầu truyền nhiệt phẩm chất hảo hạng, có áp suất hơi thấp và độ bền nhiệt cao, nhiệt dung riêng lớn, và tính dẫn nhiệt cao.

  Độ bền nhiệt cao giúp dầu sử dụng được lâu, độ nhớt thấp bảo đảm dầu truyền nhiệt tốt và dễ lưu chuyển tuần hoàn khi khởi động.

  BP Transcal N được sử dụng trong các hệ thống gia nhiệt không chịu cao áp, dầu tuần hoàn theo chu trình khép kín, nhiệt độ làm việc của dầu lên đến 320C.

  Dầu này được dùng rộng rãi trong nhiều quá trình sản xuất mà còn trong lĩnh vực sưởi nóng, sấy khô, sản xuất hơi nước. Được sử dụng thay cho điện trong những ứng dụng như làm nóng khuôn ép, và dùng cho những sản phẩm cần được đun nóng khi sử dụng, ví dụ như nhựa đường.

   Thông số kỹ thuật

  BP
  Trancal N
  Phương pháp thử
  Đơn Vị
  Trị số tiêu biểu
  Khối lượng riêng ở
  150C
   
  ASTM D1298
   
  Kg/l
   
  0,872
  Điểm chớp cháy cốc hở
   
  ASTM D92
   
  0C
   
  221
  Độ nhớt động học ở 400C
   
  ASTM D445
   
  cSt
   
  30
  Độ nhớt động học ở 1000C
   
  ASTM D445
   
  cSt
  5,1
  Trị số trung hòa
  ASTM D664
  mgKOH/g
  0,05
  Điểm rót chảy
  ASTM D97
  0C
  -15