• Sản phẩm mới
 • Dầu công nghiệp khác
  Dầu Castrol Perfecto HT 5
   

  Dầu Castrol Perfecto HT 5

  Mô tả : Dầu truyền nhiệt gốc khoáng cho hệ thống tuần hoàn khép kín

  Castrol Perfecto HT 5 là loại dầu truyền nhiệt gốc khoáng có có áp suất hơi thấp và độ bền nhiệt cao, nhiệt dung riêng lớn, và tính dẫn nhiệt cao.
  Dầu truyền nhiệt Castrol Perfeto HT 5 được khuyến cáo để sử dụng trong các hệ thống gia nhiệt không chịu cao áp, dầu tuần hoàn theo chu trình khép kín, nhiệt độ làm việc của dầu lên đến 3200C.
  Dầu này được dùng rộng rãi trong nhiều quá trình sản xuất, trong lĩnh vực sưởi nóng, sấy khô, sản xuất hơi nước. Được sử dụng thay cho điện trong những ứng dụng như làm nóng khuôn ép, và dùng cho những sản phẩm cần được đun nóng khi sử dụng.

  Thông số kỹ thuật sản phẩm

  Perfecto HT 5

  Phương pháp thử

  Đơn vị

  Trị số tiêu biểu

  Khối lượng riêng ở 150C

  ASTM 1298

  Kg/l

  0,875

  Độ nhớt động học ở 250C

  ASTM D445

  cSt

  63,8

  Độ nhớt động học ở 400C

  ASTM D445

  cSt

  30,0

  Độ nhớt động học ở 1000C

  ASTM D445

  cSt

  5,2

  Nhiệt độ tự bốc cháy

  ASTM E659

  0C

  420

  Độ dẫn điện ở 150C

  ASTM D130

  W/m 0C

  0,13

  Nhiệt dung riêng ở 150C

   

  kJ/kg0C

  1,86

  Khoảng chưng cất

  Điểm sôi ban đầu

  10% được chưng cất

  90% được chưng cất

  ASTM D116

  0C

  0C

  0C

  367

  403

  462